• Czwojdrak Dariusz, Nazwiska rydzyńskich Żydów [w:] „Rydzyniak”, Rydzyna 2000, nr 10-11 (1-2), s. 41-45
 • Czwojdrak Dariusz, Ruch naturalny ludności żydowskiej w Rydzynie w latach 1848-1918 [w:] „Rydzyniak”, Rydzyna 1999, nr 8-9 (1-2), s. 12-22
 • Czwojdrak Dariusz, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004
 • Czwojdrak Dariusz, Żydzi w Rydzynie w latach 1793-1920 [w:] „Rydzyniak”, Rydzyna 1996, nr 5-6 (1-2), s. 41-46
 • Heppner Aron, Herzberg Isidor, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909
 • Kemlein Sophie, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001
 • Piwoń Aleksander, Przyczynek do historii żydowskiego obozu w Kłodzie [w:] „Rydzyniak”, Rydzyna 2000, nr 10-11 (1-2), s. 38-40
 • Preibisz Leon, Zamek i klucz rydzyński, Rydzyna 1938
 • Regionalna Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Lesznie od 5 – 15 sierpnia 1937, Leszno 1937
 • Tłoczek J.F., Miasteczka rolnicze w Wielkopolsce, Warszawa 1955
 • Zgodziński Bogdan, Leszno i okolice, Poznań 1971
 • Zgodziński Bogdan, Województwo leszczyńskie, Warszawa-Poznań 1989

 

Drukuj