Cmentarz żydowski Raczkach położony jest na południowy wschód od miejscowości, około 100 m na północ od ul. Południowej. Cmentarz zajmuje działkę w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 65 x 200 m.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. Teren jest nieogrodzony, porośnięty lasem. W obrębie cmentarza zachowały się dwa fragmenty macewy: naczółek nagrobka i górna część macewy Josefa syna […]ela Michela.

Drukuj