Społeczność żydowska w Rzeszowie w latach 1790–1945:

Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1790 3336 1640 49,1
1816 4536 3575 78,8
1824 4779 ok. 3550 ok. 74,3
1860 7342 3627 49,4
1880 11 166 5820 52,1
1890 11 953 5462 45,6
1900 15 010 6755 45,0
1910 23 688 8783 37,1
1914 24 400 8900 36,4
1918 24 200 10 200 42,1
1921 24 942 11 361 45,5
1931 26 902 11 228 41,7
1937 34 005 12 841 37,7
08.1939 41 300 ok. 15 000 ok. 36,3
05.1942 34 590 11 126 32,2
03.1945 29 500 ok. 300 ok. 1,0

Źródła: Dane za lata 1790–1860: Opas T., Mieszkańcy, [w:] Dzieje Rzeszowa, T. II, red. F. Kiryk, Rzeszów 1998, ss. 47–50;

Dane za lata 1880–1910: Świeboda J., Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, T. II, red. F. Kiryk, Rzeszów 1998, ss. 47–50;

Dane za lata 1914–1918, 1939: Petrus J., Stosunki gospodarcze [w:] Dzieje Rzeszowa, T. III, red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 54.

Dane za lata 1921–1937: Bonusiak W., Stosunki ludnościowe [w:] Dzieje Rzeszowa, T. III, red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 94, tabela 2.

Dane za rok 1942: Bonusiak W., Polityka okupanta i położenie ludności [w:] Dzieje Rzeszowa, T. III, red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 562–564.

Dane za rok 1945: Ożóg M. E., Środowisko żydowskie [w:] Dzieje Rzeszowa, T. III, red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 518, tabela 1.
 

Drukuj