Związek Kredytowy w Rzeszowie, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1901 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Przesmyk 2. Pod koniec lat 30. XX w. zarząd tworzyli: Abraham Kanarek (prezes), Samuel Diener oraz Chaim Eisenberg.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 885.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj