Bóżnica znajdowała się w międzywojniu na terenie między ul. Żeromskiego a ul. Asnyka. Mogła należeć do Żydowskiego Stowarzyszenia Religijnego „Machzikej Linat”[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Rzeszów.