• Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Akta miasta Rzeszowa, sygn. 2064, 2544, 2574. Cech rzemiosł różnych w Rzeszowie, sygn. 386, 399. Sąd okręgowy w Rzeszowie, sygn. 386, 399. Akta miasta Rzeszowa, synagoga, sygn. 16; 2806. a także zbiory ikonograficzne i kartograficzne, m.in.: mapy katastralne w skali 1:2880 z XIX w.: sygn. 333, 108, 335.

  • Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie

Izraelickie księgi urodzeń gminy żydowskiej w Rzeszowie z lat: 1915–1919, 1919–1920, 1920–1923, 1923–1925, 1925–1930, 1930–1934, 1934–1938, 1938–1942. Izraelickie księgi zgonów gminy żydowskiej w Rzeszowie z lat: 1916–1918, 1918–1923, 1923–1932, 1932–1936, 1936–1940.

  • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Plany miasta Rzeszowa, m.in. Situations Plan der Stadt und der nachsten Umgebung von Rzeszow z XIX i XX w. sygn. 118 oraz materiały ikonograficzne.

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego,

ŻSS, Wydział Prawny, sygn. 79 – dokumenty dotyczące gminy żydowskiej. W 1989 r. utworzono przy Archiwum Państwowym w Rzeszowie „Ośrodek Badań Historii Żydów”. Działa również Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie. Dokumentacja związana z Holocaustem znajduje się w rzeszowskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej.

Drukuj