Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1808 1108 - -
1827 1792 369 20,6
1857 2956 1162 39,3
1871 4385 2347 53,5
1878 6467 3105 48,0
1890 8832 4271 48,4
1897 11767 1162 39,3
1910 14404 6243 43,3
1921 18732 7774 41,5
1931 23456 8100 34,4
1937 ok. 25000 ok. 9000 36,0

W 2012 roku populacja Radomska liczyła 47 947 mieszkańców.

"Barbarzyńskiemu wyniszczeniu uległa ludność żydowska. Między 10 a 12 października 1942 roku wywieziono do obozu koncentracyjnego w Treblince około 7 tysięcy mieszkańców radomszczańskiego getta, a miejscowy kirkut stał się miejscem maswych zbrodni". R. Szwed, Radomsko, Lublin 1994, s. 23.

Źródła:

Dane za lata 1808, 1827, 1857, 1897 i 1921: B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 29.

Dane za lata 1871, 1878, 1890, 1910, 1931, 1937: R. Szwed, Radomsko, Lublin 1994, s. 11, 17.

Drukuj