Cmentarz żydowski w Radomsku (ul. Przedborska 196) został założony w 1816 r. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz, a w latach 1940–1943 rozstrzelali na nim ponad 1,5 tys. Żydów.

Na powierzchni 2,5 ha zachowało się około 2,7 tys. nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1831 roku. Znajduje się tu także ohel cadyków z rodziny Rabinowiczów:

  • Szlomo Kohena Rabinowicza (1803–1866),
  • Cwi Meira Kohena Rabinowicza (zm. 1902),
  • Abrahama Isachara Dowa Kohena Rabinowicza (zm. 1892),
  • Ezechiela Kohena Rabinowicza (zm. 1910),
  • Szlomo Kohena Rabinowicza (zm. 1907),
  • Mojżesza Elimelecha Kohena Rabinowicza (zm. 1891).

Na zbiorowej mogile Żydów rozstrzelanych przez Niemców umieszczono pamiątkową tablicę.

W 2002 r. młodzież szkolna z Polski i Izraela w ramach projektu „Antyschematy” przeprowadziła prace porządkowe, polegające głównie na wycięciu zakrzaczenia. Prace porządkowe były kontynuowane w kolejnych latach. W 2014 r. cmentarz został włączony do projektu „Radomsko – Pierwsze na Świecie Otwarte Muzeum Żydowskie”.

W latach 2014–2015 na zlecenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich wykonała spis nagrobków, zawierający dane osobowe zmarłych oraz fotografie macew. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię (projekt „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, komponent „Sąsiedzi – świadkowie. Przedmioty, ludzie, opowieści”).

Cmentarz wpisano do rejestru zabytków pod numerem 409, decyzją z 27.12.1989 roku.

Drukuj