Najwcześniejsze wzmianki o grodzie Rozprza pochodzą z 1065 r. Rozwojowi osady sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym z Gdańska do Krakowa i z Rusi na Zachód przez Kalisz. W 1241 r. gród zniszczyli Tatarzy. Przed 1272 r. Rozprza otrzymała prawa miejskie. W XVIII w. miasto kilkakrotnie zniszczyły przechodzące wrogie wojska. W latach 1768-1772 w okolicy Rozprzy toczyły się walki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi.

Od 1793 r. Rozprza znajdowała się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim.

W 1869 r. władze carskie pozbawiły Rozprzę praw miejskich.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Rozprzę zajęły wojska niemieckie.

Drukuj