Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   65  
1787   91  
1812   340  
1815 2726 413 15,1
1822 3783 505 13,3
1826 3742 945 25,2
1841 5833 1650 28,2
1856 9509 1697 17,8
1862 10 073 2724 27,0
1893 18 820 8021 42,6
1897 29 896 11 277 37,7
1909 39 981 16 976 42,4
1921 61 599 24 465 39,7
1931 77 902 25 159 32,3
1938 85 113 24 745 29
2013 218 466 - -

Źródła:

  • Glicksman W., Radom, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 17, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 56.
  • Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006, ss. 32–40.
  • Radom, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szo'at Milhemet ha-olam ha-sznija, t. 7: Mechozot Lublin, Kejlca, red. A. Wein, Jerusalem 1999, ss. 530–543.
Drukuj