„Fabryka Wyrobów Emaliowanych »Granit« Ch. Działoszycki i S-ka” istniała w Radomiu w okresie międzywojennym. Mieściła się pod adresem ul. Giserska 21. Właścicielami byli: Ch. Działoszycki, M. Nugiel, J. Nugiel, B. Zalcman, J. Brauner, A. Himmel, M. Wełna. Zarządzał nią Abram Himmel, a funkcje dyrektorskie pełnili także Wacław Koryciński i Mieczysław Kon. Kapitał zakładowy wynosił 168 tys. zł. Była to emaliernia, zatrudniająca 4 osoby jako personel techniczny. Wytwarzała naczynia kuchenne.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2525.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj