Przytułek dla Starców i Kalek Wyznania Mojżeszowego im. Rodziny Bekermanów powstał przed I wojną światową, w 1913 roku. Budynek z czerwonej cegły wzniesiono przy ul. Obozisko 6 (ob. ul. Warszawska 3) dzięki funduszom Samuela Rufina i Sary Bekermanów. W czasie I wojny światowej w budynku funkcjonował szpital zakaźny.

W latach 20. XX w. zarząd Przytułku nie był w stanie administrować instytucją. Przeszła więc ona pod zarząd gminy żydowskiej. Po 1925 r. w budynku mieścił się również Dom Sierot Żydowskich. W zamian za możliwość użytkowania budynku zarząd sierocińca miał finansować utrzymanie lokatorów. Mimo trudności finansowych na pocz. lat 30. XX w. Dom Sierot i Przytułek dla Starców i Kalek funkcjonowały w tym samym miejscu aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy utworzyli tam szpital zakaźny dla ludności żydowskiej. W 1942 r. szpital przestał istnieć, a wszyscy pacjenci zostali zamordowani. 

Od 1954 r. w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 27. Po jej likwidacji w 2007 r. w budynku działa Zespół Szkół Niepublicznych im. J. Słowackiego.

Bibliografia:

  • Piątkowski S., Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950, Warszawa 2006, ss. 105-106.
Drukuj