Założony w latach 20. XX w. bank oferował biednym kupcom pożyczki o niskim oprocentowaniu, przeznaczone na zakup surowców czy uregulowanie zaległych płatności podatkowych względem Urzędu Skarbowego. Wśród pracowników banku byli: Jechiel Szczepański, Eliezer Hendel, Dawid Izraelski, Abraham Don, Eliezer Alberg, Jehoszua Bergman[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Kosover M., The Economic Structure of Our City, [w:] Memorial Book of the Jewish Community of Radzymin (Poland), red. G. Hel, Tel Aviv 1975 [online] http://www.jewishgen.org/Yizkor/Radzymin/Rad231.html [dostęp: 18.08.2014].