• Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej : 1772-1868, Kraków 1988.
 • Bernstein T., Eksterminacja ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja (1941-1943), „Biuletyn ŻIH” 1967, nr 61.
 • Brański K., Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi... Rzecz o Ziemi Stanisławowsko-Kołomyjsko-Stryjskiej, Londyn 1988.
 • Doktór J., Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław 2004.
 • Dunin-Wąsowicz M., Rohatyn miasto królewskie : krótki opis tego miejsca, Kraków 1869.
 • Gelber N. M., The history of a town, History of the Jews of Rohatyn, [w:] Kehilat Rohatyn ve-ha-seviva (Rohatyn; the history of a Jewish community), red. Amihai M., Stockfish D., Bari Sh., Tel Aviv 1962.
 • Górska A., Kresy. Najpiękniejsze miasta. Kraków 2007.
 • Hrycak J., Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000.
 • Interview with Rabbi Moshe-Leib Kolesnik, „Jewish History in Galicia i Bukovina”, 19.09.2010, http://www.jewishgalicia.net/website/modules/database/Item.aspx?pid=407&type=10&id=93
 • Istorija ukarjinskoji architektury, red. Tymofijenko W., Kyjiw 1999.
 • Istorija ukarjinskoji kultury, t. 2, red. Isajewycz J. D. i in., Kyjiw 2000.
 • Jakowenko N., Historia Ukrainy do końca XVIII w., Lublin 2000.
 • Jewish Roots in Ukraine and Moldova: Pages from the Past and Archival Inventories, red. Weiner M., New York 1999.
 • Jevrejska istorjia ta kultura v Ukrajni. Materiali konferencij Kyjiw 22-23 listopada 1993, red. Aranov G., Kyjiw 1994.
 • Katzman F., Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Dystrykcie Galicja, Warszawa 2001.
 • Maciejko P., Frankism, [w:] YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe; http://www.yivo.org/downloads/frankism.pdf. [dostęp 3.03.2012].
 • Michlewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Niektóre polskie pomniki i cmentarze upamiętniające poległych i ofiary walk w l. 1918-1919 na Zachodniej Ukrainie, „Przeszłość i Pamięć” 1997, nr 2.
 • Ostrowski J. K., Rohatyn. Wiadomości na temat miasta i jego zabytków, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, t. 10, red. Ostrowski J. K., Kraków 2002.
 • Ostrowski J. K., Zakład dla ubogich SS. Miłosiedzia w Rohatynie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. I, t. 10, red. Ostrowski J. K., Kraków 2002.
 • Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski. 1939-1945, t. 3, Kraków 2004.
 • Pollack M., Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej, czyli wyprawa w świat , którego nie ma, Olsztyn 2000.
 • Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, red. Henryk Markiewicz, Warszawa 1989.
 • Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1-2, red. Borzymińska Z., Żebrowski R., Warszawa 2003.
 • Rąkowski G., Podole, Pruszków 2006.
 • Rogatin, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 2, red. Spector S., Jerusalem-New York 2001.
 • Rogatin [Рогатин], „Visnik Ukrzahidprojektrjestavracji” [„Висник Укрзахідпроектреставрації”] 1998, nr 9: Sinagogi Ukrainy [Синагоги України].
 • Rogatin, „International Jewish Cemetery Project. International Association of Jewish Genealogical Societies”, http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/ukraine/rogatin.html
 • Rohatyn, [w:] Pinkas Hakehillot Polin:
 • Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. 2, Jerusalem 1967.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, red. red. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Warszawa 1888.
 • Smaza J., Konserwacja pomnika na mogile żołnierzy 1920 r. w Rohatynie, „Przeszłość i Pamięć” 1999, nr 1.
 • Sołowka L. M., Rogatin, [w:] Holokost na teritoii SSSR, red. I. A. Altman, Moskwa 2009.
 • Weiss A., Rogatin, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 17, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, New York 2007.
 • 100 jevrejskich miestieczek Ukrainy, t. 1, red. Luskin V., Jerusalem-Sankt Petersburg 1997.
Drukuj