Żydowscy mieszkańcy Supraśla nie mieli własnej nekropolii, zmarłych chowali na cmentarzu żydowskim w Białymstoku. Tomasz Wiśniewski - znany badacz judaików Podlasia - w książce "Jewish Białystok and its surroundings in Eastern Poland" podaje, że 1940 r. w Supraślu powstał cmentarz żydowski, jednak fakt ten nie został w pełni potwierdzony.

Warto wiedzieć, że w Supraślu można odnaleźć żydowską macewę - w latach sześćdziesiątych posłużyła ona jako materiał do wykonania jednego z nagrobków na cmentarzu protestanckim. W górnej części pomnika można dostrzec pominięte podczas skuwania pierwotnej inskrypcji dwie hebrajskie litery, stanowiące zapewne fragment słowa "kobieta".

Drukuj