Cmentarz żydowski w Sterdyni znajduje się około 1,5 km na południowy wschód od centrum miejscowości, około 100 m na wschód od ul. Wojska Polskiego.

Cmentarz zajmuje działkę o przybliżonych wymiarach 60 x 100 m, o numerze geodezyjnym 142909 2.0020.380.

Obiekt uległ daleko posuniętej dewastacji. Niemal wszystkie naziemne ślady nagrobków uległy zatarciu. Teren jest nieogrodzony, porośnięty lasem. Na skraju cmentarz znajduje się betonowy pomnik z Gwiazdą Dawida, bez napisów[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Bielawski K., Sterdyń [online] http://www.kirkuty.xip.pl/sterdyn.htm [dostęp: 15.10.2021].