Pierwszy cmentarz żydowski w Sokołach założono w XVIII wieku przy obecnym placu Mickiewicza. Miejsce to pełniło funkcje grzebalne do końca XIX wieku. W "Księdze Pamięci Sokół" zamieszczono kilka zdań, dotyczących zapewne tej właśnie nekropolii: "Macewy na starym cmentarzu były tak wiekowe, że niektóre zapadły się już pod ziemię, a litery na nich były zatarte. Kilka nagrobków było wykonanych z marmuru, a obramowania grobów zbudowano z kamieni i betonu. Jeden z tych pomników stał przy wejściu do budynku. Był to grób sprawiedliwego rabina Jony Gutmana, o którym jedynie najstarsi mieszkańcy mogli coś opowiedzieć".

W wyniku dewastacji dziś na cmentarzu nie ma nagrobków, na jego terenie wybudowano przychodnię[1.1].
 

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] http://www.kirkuty.xip.pl/sokoly.htm