• Gwardiak J., Sokoły i Żydzi. Z dziejów gminy żydowskiej w Sokołach, [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX w., Łomża 2002.
  • Jemielity W., Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego,  Łomża 2001.
  • Kocoń L., Rabini Okręgów Bóżniczych Regionu Łomżyńskiego, „Studia Łomżyńskie” 2002, t. XIII, ss. 49–61.
  • Kowalewska J., Żydzi sokolscy, [w:] Z sokołem w herbie, red. A. Cz. Dobroński, J. Czajkowska, Sokoły 2006, ss. 141–154.
  • Pyżewska A., Tragedia w Sokołach – 17 lutego 1945 roku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” grudzień 2005, nr 12(59), ss. 76–80.
  • Sefer zikaron le-kedosze Sokoli. Sokoler jizker-buch, red. M. Grosman, Tel Awiw 1962. 
  • Sokoli: Ba-ma'awak le-chajim, red. Sh. Kalisher, Tel Awiw 1975 (tłumaczenie na jęz. ang.: Sokoly: In the Fight for Life, [w:] Yizkor Book Project [online] https://www.jewishgen.org/Yizkor/sokoly/sokoly.html [dostęp: 25.10.2013]).
  • Żbikowski A., Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych, [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002, ss. 159–271.
  • M. Maik, A. Ben-Dov (ed.), Deliverance: The Diary of Michael Maik, New York 2020. 
Drukuj