W XIII w. wieś służebna książąt wielkopol.; w 2. poł. XIII w. opanowana przez Brandenburgię i włączona do Nowej Marchii (niem. nazwa Friedeberg); 1260–70 lokacja miasta; twierdza i baza wypadowa przeciw Polsce; lokalny ośrodek rzem.-usługowy oraz handlu zbożem i bydłem; od 1348 gł. ośrodek sądowniczy Nowej Marchii; 1402–54 w rękach Krzyżaków; od 1529 ośrodek reformacji; znaczne skupisko Żydów; od 1701 w państwie prus.; od 1717 miasto garnizonowe; rozwój gosp. w XVIII w. związany z kolonizacją fryderycjańską. W czasie II wojny świat., 1939–45 obóz pracy przymusowej dla Polaków (liczne egzekucje); w działaniach wojennych zniszczone w ok. 80%. Od 1945 w Polsce pod obecną nazwą, odbudowane; do 1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj