Wczesnośredniowieczny gród na szlaku z Wielkopolski do Łużyc i ze Śląska na Pomorze Zach.; należał do książąt głogowskich; prawa miejskie przed 1319 (po 1312); od 1292 pod zwierzchnictwem Czech, 1482 zagarnięty (jako lenno do 1538) przez Brandenburgię; od 1701 w państwie prus. (zgermanizowana nazwa Züllichau); od XVII w. rozwój sukiennictwa, w końcu XVIII w. manufaktury sukna, jedwabiu, barchanu (eksport do Rosji); mimo germanizacji S. zachował pol. charakter; od 1870 połączenie kol.; 1898 zbudowano port na Odrze. W czasie II wojny świat. 2 obozy pracy przymusowej dla obywateli ZSRR; w działaniach wojennych 1945 zniszczony w ok. 65%. Od 1945 w Polsce, odbudowany; 1951–75 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj