Gmina żydowska w Sulechowie powstała w XIX wieku. W 1849 r. liczyła 82 członków, a w 1871 – 169. Lata 60. i 70. XIX w. stanowiły szczytowy moment rozwoju społeczności, która posiadała wówczas już cmentarz oraz synagogę przy Tuchmacherstraße. Już w 1900 r. gmina stopniała jednak do 74 członków, prawdopodobnie wskutek emigracji do większych ośrodków, zwłaszcza Berlina.

W 1932 r. gmina wyznaniowa w Sulechowie liczyła 38 członków (0,4% mieszkańców), w tym 12 osób płaciło składkę. Na czele stał zarząd w składzie: Hermann Wollinski, David Süßmann, Erich Hagelberg. W 1930 r. budżet gminy wynosił 6721 RM. W skład jej majątku nadal wchodziła synagoga przy Tuchmacherstraße, cmentarz oraz rzeźnia rytualna. Szkolnictwem religijnym objęte było 12 dzieci.

Społeczność została zniszczona w latach 30. i 40. XX w., wskutek przymusowej emigracji, a potem wywózek do gett Europy wschodniej. We wrześniu 1942 r. w mieście przebywał już tylko jeden Żyd, najprawdopodobniej pozostawiony ze względu na zawarcie małżeństwa z osobą narodowości niemieckiej. Podczas II wojny światowej koło Sulechowa znajdował się niemiecki nazistowski obóz pracy dla Żydów

Po 1945 r. w Sulechowie nie było społeczności żydowskiej. Zdewastowany budynek synagogi rozebrano w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Bibliografia

  • Alicke K. D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Muenchen 2008.
  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 69.
  • Zuellichau, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 3, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1519.
Drukuj