Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1875 2319    
1880 2269    
1890 2385 99 4,2
1925 2209    
1933 2969 50 1,7
1939 3096    
2011 10 469    

 

 

Drukuj