Ludność Suchedniowa w latach 1789-1931.

Rok 1789[1.1] 1887[1.2] 1921[1.1.2] 1931[1.1.2]
Liczna mieszkańców ogółem 187 6 940 11 574 15 088
Katolicy - 6 500 10 452 13 878
Żydzi - 420 1 114 1 208
Ewangelicy - 6 2 -
Prawosławni - 14 6 2
Domostwa 40 740 - -
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] dane dotyczą wsi Suchedniów;
  • [1.2] dane dotyczą gminy Suchedniów, na którą składały się wsie i przysiółki: Berezów, Baranów, Gózd, Konstantynów, Łączna, Michniów, Ostojów, Rejów, Stokowiec, Suchedniów Zachodni, Suchedniów Wschodni, Błahodat, Jędrów, Ogonów; Źródło: M. Pasek, Od Suchyni do Suchedniowa, „Zeszyty Suchedniowskie”, 1987, s. 9; A. Pasek, Suchedniów w latach 1830-1918, „Zeszyty Suchedniowskie”, 1987, s. 18-19; APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), AGS (Akta Gminy Suchedniów), sygn. 23, k. 6;
  • [1.1.2] [a] [b] dane dotyczą gminy Suchedniów, na którą składały się wsie i przysiółki: Berezów, Baranów, Gózd, Konstantynów, Łączna, Michniów, Ostojów, Rejów, Stokowiec, Suchedniów Zachodni, Suchedniów Wschodni, Błahodat, Jędrów, Ogonów; Źródło: M. Pasek, Od Suchyni do Suchedniowa, „Zeszyty Suchedniowskie”, 1987, s. 9; A. Pasek, Suchedniów w latach 1830-1918, „Zeszyty Suchedniowskie”, 1987, s. 18-19; APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), AGS (Akta Gminy Suchedniów), sygn. 23, k. 6;