Dnia 22 października 1921 r. utworzono w Suchedniowie Oddział Prowincjonalny Centralnej Organizacji Żydów Ortodoksów w Polsce pod nazwą „Szlomej Emunej Israel”, czyli „Pokój Wiernych Izrealitów”. Według pisma skierowanego do Starosty przez organizatorów oddziału jego prezesem został Majer Szpira, wiceprezesem Chil Lejnman, a sekretarzem Lejb Ejzenman. Ponadto z pośród 40 członków wybrano Komitet Miejscowy w skład którego wchodzili: Majer Szpira, Lejb Ejzenman, Szyja Pfefer, Abram Birnbaum, Moszek Domblatt, Icek Messer, Chil Lejnman, Lejb Szpiro, Aron Braum, Szlama Kerkner, oraz Majer Hercberg[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), SPK I (Starostwo Powiatowe Kieleckie I), sygn. 629, k. 5, 9.