Zebranie organizacyjne Towarzystwa Kursów Wieczornych dla Robotników w Warszawie Oddział w Suchedniowie odbyło się 21 czerwca 1925 r. Na zebraniu tym ukonstytuował się pierwszy zarząd towarzystwa. Jego członkami zostali: Chil Lejman (przewodniczący), Lejbuś Szpiro (płatny sekretarz), Josek Lament (skarbnik), Jakub Szerman (członek zarządu) oraz Moszek Pomeranc (członek zarządu).
Członkowie towarzystwa wynajęli lokal należący do Konstantego Miernika przy ulicy Targowej i stanowił on siedzibę organizacji. Ponadto, zgodnie z wymogami statutowymi, urządzono bibliotekę i czytelnię, które działały od 1926 r.[1.1].
 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] APK (Archiwum Państwowe w Kielcach), SPK I (Starostwo Powiatowe Kieleckie I), sygn. 484, k. 4, 11, 19.