Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1870 2404 53 2,2
1890 2956 53 1,8
1921 3229 74 2,3
2010 6434    

Źródło

  • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie w ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005.
Drukuj