W lipcu 1941 roku Niemcy utworzyli w Śniadowie getto. Ponad 600 osób pochodzenia żydowskiego zostało stłoczonych w trzech budynkach przy ul. Łomżyńskiej. Więźniowie getta byli zmuszani do pracy w zakładach krawieckich i szewskich oraz do robót rozładunkowych na stacji kolejowej. Likwidacja getta nastąpiła 2 listopada 1942 r. - w tym dniu Żydzi ze Śniadowa zostali wywiezieni przez Niemców do obozu w Zambrowie, skąd później trafili do komór gazowych niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka.

Drukuj