Cmentarz gminy żydowskiej w Siennie znajduje się na terenie pobliskiej Starej Wsi, przy ul. Partyzantów. Zgodnie z wpisem w rejestrze zabytków powstał w 1795 r., a funkcjonował do 1942 roku. Przed Zagładą prawdopodobnie otoczony był murem, z bramą od strony wschodniej. Uległ zniszczeniu przez Niemców w latach drugiej wojny światowej. Proces dewastacji trwał także po 1945 roku. Wiele nagrobków zostało wykorzystanych do celów budowlanych, między innymi jako progi przed oborami.

Do dziś na cmentarzu zachowało się jedynie kilka fragmentów macew z piaskowca. Na jednym z nich widoczna jest data zgonu: ijar 5650 r. (kwiecień/maj 1890 r.). W 1982 r. z inicjatywy potomków Żydów z Sienna na skraju cmentarza wzniesiono z cegieł symboliczną bramę. Na murze umieszczona została tablica z napisem w językach hebrajskim i polskim: „Wieczna pamięć ofiarom, Żydom z miasteczka Sienno, którzy zginęli z rąk faszystów w latach drugiej wojny światowej”. Z dniem 5 listopada 1991 r. cmentarz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 484/A.

Drukuj