Wczesnośredniowieczny gród; obok powstała osada targowa, wzmiankowana 1250; początkowo własność kapituły włocławskiej, później rodzin szlacheckich; prawa miejskie przed 1393; rozwój XV–XVI w., ośrodek handl.-rzem.; wojny w poł. XVII w. zrujnowały S.; od 1793 w zaborze prus., od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1870 utrata praw miejskich; do 1939 S. była znana z krawców żyd., którzy wędrowali po okolicznych wsiach; w czasie okupacji niem., 1940–42 getto (więźniowie wywiezieni do Głowna). Gotycko-renes. kościół parafialny Św.Św. Apostołów Piotra i Pawła (1518, szczyty ok. 1560), wewnątrz renes. nagrobki (poł. XVI w.); drewn. kościół cmentarny Przemienienia Pańskiego (1. poł. XVII? w.); romant. w duchu neogotyku zameczek (3. ćwierć XIX w.) i park krajobrazowy (XIX w.).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj