• Budzyński A., Filipczuk J., Stoczek Łukowski – z dziejów miasta, Stoczek Łukowski 1996.
  • Budzyński A., Filipczuk J., Żydzi w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski – Warszawa 2010.
  • Stoczek Lukowski [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 345-347.
  • Stoczek Lukowski [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 3, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1246.
  • Stoczek Lukowski (5) [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880-1914, t. XI, s. 349.
Drukuj