Rok Liczba mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1570 200 rodzin 17 rodzin  
1767   396  
1799   259  
1824   695  
1870   1 590  
1883 5 121 2 129 41,6
1900 6 365 3 072 48,3
1910 10 059 3 959 39
1921 9 632 4 067 42,2
1938   4 773  
1939 15 600 5 400 (w tym uciekinierzy z Niemiec, Austrii i pol. ziem zach.) 30

Nota bibliograficzna:

  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, ss. 170-176.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 10, Warszawa 1889,  ss. 298-300. 
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX w., Warszawa 1930, s. 118.
Drukuj