• Komski A., Kurasiński T., Skóra K., Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości, „Rocznik Sanocki” 2014, t. XI, ss. 49–62.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Potocki A., Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, Rzeszów 2008.
  • Sanok, dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995.
  • Sanok, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min-hiwasdan we-ad le-ahar Szoat milhemet ha-olam ha-sznija, t. 3: Polin - Galicja ha-maarawit we-Szelzja, red. A. Wein, A. Weiss, Jeruszalajim 1984, ss. 270-274.
  • Sanok. Sefer zikaron le-kehila Sanok we-ha-swiwa, red. E. Sharbit, Jeruszalaim 1969.
  • Sanok, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 2,  red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1135.
  • Zając E., Holokaust Żydów sanockich, [w:] Szkice z dziejów Sanoka, cz. 1, red. E. Zając, Sanok 1998.

 

Drukuj