• Kowalska I., Merżan I., Rottenbergowie znad Buga, Warszawa 1989.
  • Mańkowski Z., Polscy kresowi Żydzi i ich wiejskie życie w świetle pamiętników, w: E. Łoch (red.), Literackie portrety Żydów, Lublin 1996, s. 155-172.
  • Skryhiczyn [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 376-377.
  • Skryhiczyn [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880-1914, t. 10, s. 721.
  • Skryhiczyn [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. 3, New York 2001, s. 1196.
Drukuj