Cmentarz żydowski w Świeciu umiejscowiony był na wzgórzu na skraju terasy przy ul. Polnej. W pobliżu gmina żydowska posiadała też dom grabarza i kostnicę. W 1939 r. na terenie cmentarza Niemcy wymordowali wielu Żydów i Polaków. Dziś stoi tutaj pomnik ku czci pomordowanych, spoczywających w mogile zbiorowej[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939). Zbiór studiów, t. 4, Toruń 1995, s. 222.