Świecki Klub Miłośników Historii zamierza umieścić nową tablicę pamiątkową na grobie osób zamordowanych przez Niemców na cmentarzu żydowskim.

W Świeciu, w obecnym województwie kujawsko-pomorskim, w październiku 1939 r. na cmentarzu żydowskim Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Ciała ofiar pogrzebano w miejscu mordu. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych dokonano ekshumacji około 20 zabitych Polaków, Żydów pozostawiając w zbiorowej mogile. W latach PRL na cmentarzu ustawiony został pomnik z napisem: „Miejsce męczeństwa narodu polskiego. 8 i 9 X 1939. Tu oprawcy hitlerowscy dokonali mordu na 130 mieszkańcach Świecia. Hołd pomordowanym składa społeczeństwo miasta”.

Niedawno sprawą masowego grobu zainteresowali się działacze Świeckiego Klubu Miłośników Historii. Członkowie Klubu na podstawie archiwalnych materiałów źródłowych ustalili, że napis na pomniku zawiera błędne informacje: egzekucje miały miejsce w dniach 7 i 8 października, a zginęło w nich nie 130, a około 90 osób. Wątpliwości budziła też sama lokalizacja pomnika. We wtorek, 18 lutego 2014 r. na zaproszenie Klubu do Świecia przyjechali Agnieszka Nieradko i Aleksander Schwarz z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, którzy przy wykorzystaniu georadaru próbowali ustalić dokładne położenie zbiorowego grobu. Dziś rano w rozmowie z przedstawicielem portalu Wirtualny Sztetl Aleksander Schwarz powiedział: „Po wstępnej analizie echogramu mogę stwierdzić, że na 90% udało się nam odnaleźć ten grób. Znajduje się on kilka metrów od pomnika. Teraz wyniki naszych badań prześlemy geofizykowi, który wyda ostateczną opinię”.

Świecki Klubu Miłośników Historii chce umieścić na grobie nową tablicę pamiątkową, na której zostanie wyryta także informacja o narodowości ofiar.

Drukuj