Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1812 5084 88 1,7
1843 8540 400 4,7
1855 11 135 600 5,4
1871 16 279 879 5,4
1895 24 856 689 2,8
1905 31 154 160 0,5
1925 43 001 469 1,0
1932 44 544 470 1,0
1933 45 299 390 0,8
1939 50 377 275 0,5
2013 93 936    

Źródła:

  • Czarnik A., Lata Republiki Weimarskiej i III Rzeszy (19181945), [w:] Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981, s. 333, tabela 3 – dane za lata 1925–1939.
  • Lindmajer J., W epoce kapitalistycznej industrializacji (18071918), [w:] Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981, s. 261, tabela 1, ss. 268–269 – dane za lata 1855–1905.
  • Szultka Z., W państwie brandenbursko-pruskim (16481806), [w:] Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981, s. 217, tabela 4 – dane za rok 1816.
  • Śladami żydowskimi o Kaszubach. Przewodnik, red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Ch. Pletzig, s. 330 – dane za rok 1843.
Drukuj