W 1917 r. powstał oddział Centralnej Organizacji Żydów Ortodoksów Agudas Izrael.

Drukuj