Synagoga w Sierakowie (ul. Sokoła 4)
Synagoga w Sierakowie została wybudowana przed 1889 r. Podczas II wojny światowej Niemcy ją zdewastowali i przeznaczyli na magazyn. Po wojnie budynek został przebudowany na kino.
Obiekt wzniesiono na planie prostokąta. Zachowały się niektóre zewnętrzne cechy wystroju synagogalnego.
 

Drukuj