• "The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust".
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny".
Drukuj