Nowy cmentarz żydowski w Szreńsku powstał zapewne w początkach XX wieku około dwóch kilometrów od miasta, na południe od drogi prowadzącej do Mławy, na skraju lasu. Przyczyną jego założenia mogło być całkowite wykorzystanie terenu starej nekropolii. Jego powierzchnia wynosiła 2,07 ha.

W wyniku zniszczeń dokonanych przez Niemców w 1941 r. w tym miejscu nie ma już nagrobków, grunt cmentarny jest wykorzystywany jako pole uprawne.[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Akt Nowych, Urząd ds. Wyznań, sygn. 132/282, k. 23, Urzędowy wykaz synagog i cmentarzy żydowskich z dnia 30 września 1983 r.