Gmina żydowska w Szreńsku posiadała dwa miejsca pochówku. Nie znamy daty założenia najstarszego cmentarza - z całą pewnością istniał już w XVIII wieku.

W 1775 r. w uprzednio cytowanych dokumentach diecezji płockiej poczyniono zapis, iż "Żydzi mają w przerzeczonym miasteczku Szreńsku swoją bóżnicę drewnianą, z dawnych lat postawioną i cmentarz swój, na dwie staje od miasteczka, za strugą Mławką nazwaną, odległy".

Cmentarz został założony w pobliżu drogi w kierunku Złotowa i miał powierzchnię ok. 1 ha. Nekropolię zniszczyli Niemcy w 1941 roku. Po wojnie pozostałości nagrobków wykorzystano jako materiał budowlany.

W latach 80-tych tereny pocmentarne były użytkowane jako grunty orne.[1.1]

W 1988 roku na terenie cmentarza pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego odnaleźli pojedynczy nagrobek. Była to wykonana z głazu narzutowego macewa, upamiętniająca zmarłego w 1863 r. (22 tamuz 5623 r. według kalendarza żydowskiego) mężczyznę o imieniu Cwi syn Menachema ha-Lewi. Niestety, podczas wizyty w tym miejscu w kwietniu 2009 r., nie udało się nam odszukać jakichkolwiek pomników nagrobnych.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Akt Nowych, Urząd ds. Wyznań, sygn. 132/282, k. 23, Urzędowy wykaz synagog i cmentarzy żydowskich z dnia 30 września 1983 r.