• Michałowska A., Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000.
  • Michałowska-Mycielska A. (opr. i wstęp), Pinkas kahału swarzędzkiego (1734–1830), Warszawa 2005.
  • Michalowska-Mycielska A., The Jewish Community: Authority and Social Control in Poznan and Swarzedz 16501793, Wrocław 2008.
  • Żydzi w Swarzędzu, „Tygodnik Swarzędzki” 1998, Dodatek specjalny.
Drukuj