Wieś wzmiankowana 1366; własność Z. Grudzińskiego, który pozwolił 1621 osiedlić się w S. wypędzonym z Poznania Żydom; również znaczny napływ ewangelików, zwł. w okresie kontrreformacji i wojny trzydziestoletniej 1618–48; prawa miejskie 1638 i przejściowo nazwa Grzymałów; XVII–XVIII w. ważny ośrodek sukiennictwa; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); od 1887 połączenie kol.; udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; w okresie międzywojennym ośrodek stolarstwa i wyrobu mebli (w ok. 180 warsztatach stolarskich było zatrudnionych 85% mieszkańców S.). Podczas okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy, część mieszkańców wysiedlona do GG, 1941–43 obóz pracy przymusowej dla Żydów z Polski i Niemiec (przeciętnie ok. 1,2 tys. osób); po wojnie rozbudowa miasta.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj