Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1713   160  
1793   134  
1843   110  
1858   67  
1890   21  
1925 953 0  
1937   3  

 

Bibliografia

  • Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004, s. 56. 
  • Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 920.
Drukuj