Podczas drugiej wojny światowej na cmentarzu żydowskim przy obecnej ul. Kościuszki chowano ciała osób zmarłych i zabitych na terenie miasta. Pochowano tu między innymi grupę osób zamordowanych przez nazistów podczas akcji likwidacyjnej getta w Staszowie w listopadzie 1942 r.

W dn. 16 listopada 1942 r. na cmentarzu Niemcy rozstrzelali 26 osób pochodzenia żydowskiego. Również ich ciała pogrzebano w zbiorowej mogile[1.1].

W 1992 r. na cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci ofiar Zagłady.

W 2002 r. dzięki inicjatywie m. in. Jacka Goldfarba i Anny Garczyńskiej na cmentarzu dokonano pochówku szczątków dwóch osób, odnalezionych w piwnicy remontowanego domu przy ul. Kościelnej w Staszowie. Był to szkielet mężczyzny w wieku około 40 lat i osoby o nieustalonej płci w wieku kilkunastu lat. Według przypuszczeń Jacka Goldfarba, ludzie ci zmarli w latach drugiej wojny światowej, w wyniku wygłodzenia lub uduszenia[1.2]. Nad ich grobem wzniesiono pomnik stylizowany na macewę.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] M. A. Zarębski, Życie i zagłada Żydów staszowskich, Staszów 1992, s. 33
  • [1.2] D. Kubalski, E. Szymańska, Pod wspólnym niebem. Cmentarz żydowski w Staszowie, Staszów 2007