Jej historia jest silnie związana z okresem wzrostu znaczenia Sejn jako ośrodka Haskali. Żydowskie Oświecenie było nurtem religijno-społecznym, mającym na celu reformę judaizmu, a w dalszym planie – przygotowanie Żydów do życia w nowoczesnym społeczeństwie. W tym celu konieczne było otwieranie szkół, w których obok przedmiotów religijnych wykładano także „świeckie” – matematykę, geografię, języki obce. W połowie XIX wieku Tuwie Pinkas Szapiro założył w Sejnach gimnazjum hebrajskie, które realizowało program edukacyjny Haskali.

W budynku tym od końca XIX wieku funkcjonował urząd pocztowy, dlatego do dziś znany jest jako „Stara Poczta”. Na początku lat dziewięćdziesiątych swoją siedzibę przeniosła tu Fundacja Pogranicze.

 

Drukuj