• C. Grunhagen, Regesten zur Schlesischen Geschichte, t. 7, cz. 3, Wrocław 1886.
  • J. Janczak, Rozmieszczenie wyznań na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku [w:] Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i studia, Warszawa 1967.
  • I. Kęsicka, M. Morga, Ziemia strzelecka. Szkice monograficzne, Wrocław 1970.
  • W. Szymankiewicz, Takie są Strzelce Opolskie, Opole 1994.
  • Gross-Strehlitz [w:] E. Wiesel, G. Wigoder, S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York 2001, s. 462463.
  • Strzelce #1 [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 459–460.
  • H. i Z. Łabęccy, Cmentarz Żydowski w Strzelcach Opolskich, Bytom 1990.
  • M. Borkowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
  • http://www.strzelecopolski.pl/artykul/zydzi-w-strzelcach Żydzi w Strzelcach Piotr Smykała Romuald Kubik
Drukuj