Rok Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1816 449 20%
1826 770 21%
1853 901 29%
1863 1126 26%
1897 2163 33%
1908 3433 49%
1914 3890 54%
1938 2721 27%

 

Rok Liczba domów żydowskich
1557 9 (11 rodzin, ul. Żydowska)
1563 25 (32 rodziny)
1589 11
1602 18
1774 16
1784 46
1789-1791 50-52

 

Żródła:

  • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990, s. 11, 17-18, 164-165.
  • Horn H., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 roku, „Biuletyn ŻIH” 1974, nr 93, s. 11-15.
  • Małecki Z., Sandomierz w latach 1864-1914, [w:] Dzieje Sandomierza, t. 3: 1795-1918, red. Małecki J.M., Warszawa 1993, s. 109.
  • Marcinkowski S., Sandomierz w okresie Królestwa Polskiego (1815-1864), [w:] Dzieje Sandomierza, t. 3: 1795-1918, red. Małecki J.M., Warszawa 1993, s. 67.
  • Markowski M.B., Społeczeństwo, [w:] Dzieje Sandomierza, t. 4: 1918-1980, red. Czajka W., Warszawa 1994, s. 23-24, 26.
Drukuj