• Braniewski Sławomir, Wrzesień 1939 roku w Siedliszczu.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Czmuda Ireneusz, Gmina Siedliszcze w latach 1918-1939 [w:] „Rocznik chełmski”, t. 7, Chełm 2002.
  • Kuwałek Robert, Żydowskie gminy wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918-1939 [w:] „Rocznik chełmski”, t. 1, Chełm 1995.
  • Lubaszewski Zbigniew, Z dziejów Siedliszcza [w:] „Egeria”, Pismo literacko-artystyczne, nr 1, Chełm 2007.
  • Sefer zikaron le-kehilat Siedliszcze ve-ha-seviva Tel Aviv, 1970.
  • Siedliszcze [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 561-563.
  • Siedliszcze [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880-1914, t. X, s. 514.
  • Stanek-Lebioda B. (opr.), Siedliszcze. Studium historyczno-urbanistyczne, Lublin 1988 (m-pis w zbiorach PP Pracowni Konserwacji Zabytków o. Lublin, Pracownia Dokumentacji Etnograficzno-historycznej).
  • Wawryniuk Andrzej, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2001.
Drukuj