Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1789 370    
1817 519    
1840 827    
1855 1 039    
1861 1 118 57 5,1%
1869   29  
1885 1 602    
1910 1 170    
1933 1 947    
1939 2 130    
2008 1 691    
Drukuj